Fotobiblioart • Què és FOTOBIBLIOART?
És un servei de préstec gratuït de fotografies d’artistes de l’associació AFTDAO de Berga. És sense ànim de lucre i només es fa amb l’objectiu d’impulsar la vida cultural i artística del nostre entorn.
 • Qui en gaudeix?
Del préstec qualsevol persona major d’edat que tingui carnet de biblioteca
 • En què consisteix?
El préstec és d’una única fotografia durant 30 dies.
 • Com es poden triar les fotografies?
El catàleg de totes les fotografies disponibles es pot consultar entrant al blog de la Biblioteca http://bibliotecadeberga.blogspot.com.es, a la pestanya Fotobiblioart, des d'on podeu accedir al catàleg de fotografies.
 • Com són les fotografies?
Són fotografies impreses sobre paper de qualitat Canson® Infinity Baryta Photographique 310 g/m²  setinat, amb marcs de 40x50 de fusta i vidre. Totes estan acompanyades d’un certificat d’autentificació de l’autor de la fotografia
 • Com s’han de sol·licitar?
Personalment a la biblioteca o a través del correu electrònic de la biblioteca: b.berga.rvc@diba.cat
NORMATIVA DE PRÉSTEC

Servei Fotobiblioart: préstec de fotografies
 
La finalitat del Servei de préstec de fotografies és contribuir a la major difusió de les obres fotogràfiques dels socis de l’AFTDAO de Berga i gaudir temporalment de les seves fotos al domicili dels usuaris de la Biblioteca de Berga.


 • El servei de préstec de fotografies està reservat a usuaris de la biblioteca que siguin majors de 18 anys.
 • Cada usuari podrà gaudir del préstec d’una obra durant un termini de 30 dies.
 • La biblioteca informarà de les mesures de transport i exposició adequades de les fotos. El transport anirà a càrrec de l’usuari.
 • L’usuari es responsabilitza de retornar la fotografia en perfectes condicions.
 • La biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec de fotografia per motius tècnics o d’oportunitat.
 • Un cop acabat el termini de préstec l’usuari retornarà la fotografia a la biblioteca. El retard en la devolució serà motiu de sanció: el préstec se suspendrà indefinidament per a aquelles devolucions amb més d’una setmana de retard.